Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Điều nào sau đây không đúng với các chuỗi pôlypeptit được t

 Điều nào sau đây không đúng với các chuỗi pôlypeptit được t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Điều nào sau đây không đúng với các chuỗi pôlypeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý không đúng là D, vì foocmin mêtiônin là aa mở đầu trong chuỗi polipeptit của sinh vật nhân sơ.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn