Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều nào sau đây là chưa đúng khi nói về quang điện trở?

Điều nào sau đây là chưa đúng khi nói về quang điện trở?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây là chưa đúng khi nói về quang điện trở?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quang điện trở là một điện trở mà giá trị điện trở của nó có thể thay đổi được khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn