Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều nào sau đây nói về quần thể tự phối là không đúng?  

Điều nào sau đây nói về quần thể tự phối là không đúng?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây nói về quần thể tự phối là không đúng?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Điều không đúng là B

Quần thể tự phối không thể hiện đặc điểm đa hình vì trong quần thể đó, các biến dị tổ hợp rất ít,  có thể không có.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn