Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây sai khi nói về sóng âm ?

Điều nào sau đây sai khi nói về sóng âm ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây sai khi nói về sóng âm ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn