Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây <u>không đúng</u> khi nói về ý nghĩa của đị

Điều nào sau đây <u>không đúng</u> khi nói về ý nghĩa của đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của định luật Hacdi – Vanbec?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Điều không đúng là C

Định luật Hacdi-Vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền của quần thể quan các thế hệ => không phản ánh  là trạng thái động của quần thể

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn