Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau

Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện: C, các cá thể trong quần thể phải giao phối ngẫu nhiên.

Chọn C

Ý kiến của bạn