Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định luật I Niuton cho ta nhận biết sự triệt tiêu lẫn n

Định luật I Niuton cho ta nhận biết sự triệt tiêu lẫn n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định luật I Niuton cho ta nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

1. Định luật:


Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.


2. Quán tính:


Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.


Định luật I Niutơn được gọi là định luật quán tính và chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động quán tính.

Giải chi tiết:

Định luật I Niuton cho ta nhận biết quán tính của mọi vật.

Chọn B.

Ý kiến của bạn