Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Định m sao cho : x2 – (3m – 2)x + 2m2

Định m sao cho : x<sup>2</sup> – (3m – 2)x + 2m<sup>2</sup>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định m sao cho : x2 – (3m – 2)x + 2m2 – 5m – 2 > 0 ; x ε R


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có : ∆ = (3m – 2)2 – 4(2m2 – 5m – 2 ) = m2 +8m + 12

Ta có : x2 – (3m – 2)x + 2m2 – 5m – 2 > 0 ; x ε R

∆ = m2 +8m + 12 0

-6 < m < -2

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn