Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đỉnh núi cao nhất nước ta thuộc dãy:

Đỉnh núi cao nhất nước ta thuộc dãy:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đỉnh núi cao nhất nước ta thuộc dãy:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn