Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước ta Tây Côn Lĩnh Phan

Đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước ta Tây Côn Lĩnh Phan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6 – Đất nước nhiều đồi núi (khu vực đồi núi)

Giải chi tiết:

Đỉnh núi Phan xi pang cao nhất nước ta, cao 3143m

Chọn B

Ý kiến của bạn