Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điôt bán dẫn có tác dụng:

Điôt bán dẫn có tác dụng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điôt bán dẫn có tác dụng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điôt bán dẫn có tác dụng chỉnh lưu.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn