Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Độ che phủ rừng của vùng Duyên hải Nam trung Bộ là(%):

Độ che phủ rừng của vùng Duyên hải Nam trung Bộ là(%):

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ che phủ rừng của vùng Duyên hải Nam trung Bộ là(%):


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn