Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Độ chia nhỏ nhất của thước là

Độ chia nhỏ nhất của thước là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ chia nhỏ nhất của thước là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn