Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Độ chia nhỏ nhất của vôn kế này là  1V 5V 45V 0V Giải c

Độ chia nhỏ nhất của vôn kế này là  1V 5V 45V 0V Giải c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ chia nhỏ nhất của vôn kế này là:

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo.

Giải chi tiết:

Độ chia nhỏ nhất của vôn kế này là 1V.

Chọn A.

Ý kiến của bạn