Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi c

Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn