Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF,

Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy:

            


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AgCl, AgBr, AgI đều tạo kết tủa

Chỉ có AgF tan.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn