Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đổ dung dịch chứa 1,8 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol H<su

Đổ dung dịch chứa 1,8 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol H<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đổ dung dịch chứa 1,8 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol H3PO4 thì muối thu được có số mol là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì nNaOH : nH3PO4 = 1,8 : 1 = 1,8

=> Phản ứng tạo x mol muối NaH2PO4 và y mol Na2HPO4

=> nNaOH = x + 2y = 1,8 và nH3PO4 = x + y = 1

=> x = 0,2 mol ; y = 0,8 mol

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn