Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Do giá nhiên liệu tăng nên giá vé xe buýt được điều chỉ

Do giá nhiên liệu tăng nên giá vé xe buýt được điều chỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Do giá nhiên liệu tăng nên giá vé xe buýt được điều chỉnh tăng thêm 1.000đ cho các tuyến có giá dưới 10.000đ. Nếu số vé được bán ra cho tuyến I-III gấp đôi số vé được bán ra cho tuyến II-III thì tổng doanh thu từ hai tuyến này tăng lên bao nhiêu phần trăm? Biết rằng số vé được bán ra ở mỗi tuyến là không đổi so với thời điểm trước khi tăng giá.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức tính tỉ số phần trăm A nhiều hơn B là: (dfrac{{A - B}}{B} times 100% ).

Giải chi tiết:

Trước khi tăng giá:

Giá vé bán ra cho tuyến I – III là: 5000 đồng.

Giá vé bán ra cho tuyến II – III là: 7000 đồng.

2 vé cho tuyến I – III và 1 vé cho tuyến II – III có giá là:

(2 times 5000 + 7000 = 17,000) (đồng)

Sau khi tăng giá:

Giá vé bán ra cho tuyến I – III là: 6000 đồng.

Giá vé bán ra cho tuyến II – III là: 8000 đồng.

2 vé cho tuyến I – III và 1 vé cho tuyến II – III có giá là:

(2 times 6000 + 8000 = 20000) (đồng)

Cứ 2 vé cho tuyến I – III và 1 vé cho tuyến II – III ta thu được nhiều hơn số tiền là:

(20,000, - ,17,000 = 3000) (đồng).

So với thời điểm trước khi tăng giá thì tổng doanh thu của hai tuyến này tăng lên số phần trăm là:

(dfrac{{3000}}{{17,000}} times 100%  = 17,65% )

Chọn B.

Ý kiến của bạn