Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương cùng

Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương cùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và ngược pha nhau là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và ngược pha nhau là:

(Delta varphi  = left( {2k + 1} right);pi ;,,,k = 0,; pm 1,; pm 2,...)

Chọn B.

Ý kiến của bạn