Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á

Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Giải chi tiết:

Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có gió mùa hoạt động với 2 mùa rõ rệt: gió mùa mùa hạ từ tháng 5 – 10 và gió mùa mùa đông từ tháng 11 – 4 năm sau.

Chọn B

Ý kiến của bạn