Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầ

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc nên


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Ý nghĩa vị trí địa lí (trang 16 sgk Địa 12)

Giải chi tiết:


Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc nên góc chiếu của tia sáng Mặt Trời lớn, quanh năm nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn => nước ta có nhiệt độ trung bình năm cao.

Ý kiến của bạn