Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc,

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc, nên


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn