Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Do tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, nhân lo

Do tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, nhân lo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Do tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, nhân loại đã bước sang một nền văn minh mới là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn