Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong n

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình bên


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương

Giải chi tiết:

Từ hình vẽ ta có:

+ Hàm số cần tìm có 3 cực trị, suy ra loại các phương án B và D.

+(mathop {lim }limits_{x to  pm infty } y =  + infty ) nên ta chọn đáp án C.

Chọn C.

Ý kiến của bạn