Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị của hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung

Đồ thị của hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị của hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn