Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng v

Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nồng độ chất phản ứng.                

Từ đồ thị trên, ta thấy tốc độ phản ứng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo đồ thị ta thấy khi nồng độ chất phản ứng tăng, tốc độ phản ứng tăng.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn