Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số nào không có tiệm cận?

Đồ thị hàm số nào không có tiệm cận?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số nào không có tiệm cận?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đồ thị hàm bậc 4 không có tiệm cận.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn