Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì Phân bố đô thị đều

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì Phân bố đô thị đều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 18: Đô thị hóa

Giải chi tiết:

Đô thị hóa nước ta có đặc điểm: Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp; Tỉ lệ dân thành thị tăng;

Phân bố đô thị không đều giữa các vùng.

Chọn B

Ý kiến của bạn