Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Độ to của âm gắn liền với tần số âm âm sắc biên độ dao

Độ to của âm gắn liền với tần số âm âm sắc biên độ dao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ to của âm gắn liền với


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết độ to của âm

Giải chi tiết:

Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm

Ý kiến của bạn