Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Do vị trí liền kề vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương

Do vị trí liền kề vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Do vị trí liền kề vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải nên nước ta có


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Ý nghĩa vị trí địa lí (trang 16 sgk Địa 12)

Giải chi tiết:

Do vị trí liền kề vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải nên nước ta có nguồn khoáng sản phong phú.

Ý kiến của bạn