Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn ADN quấn quanh các nucleoxôm và đoạn nối có khối lượng

Đoạn ADN quấn quanh các nucleoxôm và đoạn nối có khối lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn ADN quấn quanh các nucleoxôm và đoạn nối có khối lượng 12,162.10^5đvC. Biết số nucleotit quấn quanh các nucleoxôm bằng 6,371 lần số nucleotit giữa các đoạn nối. biết khoảng cách giữa các nucleoxôm là như nhau. Số phân tử protein histon và số nucleotit giữa 2 nucleoxom kế tiếp lần lượt là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi x và y lần lươt là số nucleotit của các nucleoxom và các khoảng cách giữa các nucleoxom.

Số nucleotit của cả đoạn ADN là 12,162.105: 300 = 4054

Ta có hệ phương trình (left{ begin{array}{l}x + y = 4054\x - 6.371y = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 3504\y = 550end{array} right.)

Mà mỗi nucleoxom có khoảng 146 cặp nucleotit và 8 protein histon

Vậy số protein histon là: 3540: (146 ×2) × 8 + (12 -1) = 107 (giữa các nucleoxom có 1 phân tử protein histon)

Vì có 12 nucleoxôm nên có 11 khoảng cách giữa các nucleoxôm => số nucleotit  giữa 2 nucleoxôm kế tiếp là: 550 :11 = 50

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn