Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L v

Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điên. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn mắc giữa A và M. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB là u =100√2cosωt(V). Biết: 2LCω2=1. Số  chỉ của vôn kế bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn