Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn mạch AB gồm đoạn AM (chứa tụ điện C nối tiếp điện trở R

Đoạn mạch AB gồm đoạn AM (chứa tụ điện C nối tiếp điện trở R

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn mạch AB gồm đoạn AM (chứa tụ điện C nối tiếp điện trở R) và đoạn MB (chứa cuộn dây). Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị theo thời gian của uAM và uMB như hình vẽ. Lúc t = 0, dòng điện đang có giá trị i = +I0/√2 và đang giảm. Biết C = 1/5π  mF  , công suất tiêu thụ của mạch là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Từ đồ thị suy ra phương trình: uAM  = 200cos50πt(V) và u MB = 200cos(50πt + π/2) (V)

=> u AB = 200√2 cos(50πt + π /4) (V)

 (Chu kì dòng điện là T = 4.10 ms = 40 ms = 40.10-3 s nên ω = 50π)

Tại t = 0, dòng điện đang có giá trị i = + I0/√2 và đang giảm nên pha ban đầu của i là + π /4

=>  Mạch đang cộng hưởng.

uAM và uMB đều lệch π /4so với i, giá trị hiệu dụng của chúng cũng bằng nhau nên R = r = ZL = ZC = 100 Ω

Công suất của mạch là  P = U2 / (R +r ) = 2002 / (100 + 100) = 200 W

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn