Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn mạch AB gồm tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây không

Đoạn mạch AB gồm tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn mạch AB gồm tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây không thuần cảm. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị như nhau. Dòng điện trong mạch lệch pha π/3 so với điện áp giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn