Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện

Đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là 120V. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8, hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Cho biết dòng điện trong mạch trễ pha đối với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80√3 và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ điện là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn