Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có

  Đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Biết L = CR2 = Cr2. Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = Usqrt{2}cosωt (V) (có U và ω không đổi) thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RC gấp sqrt{3} lần điện áp hiệu dụng hai đầu dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn