Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm

Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm và một tụ điện thì


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn