Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào Tác giả là ai

Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào Tác giả là ai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Chiếc lược ngà.

Giải chi tiết:

Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm “Chiếc lược ngà”. Tác giả: Nguyễn Quang Sáng.

Ý kiến của bạn