Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn được trích từ văn bản nào Giải ch

Đoạn văn được trích từ văn bản nào Giải ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn được trích từ văn bản nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ.

Ý kiến của bạn