Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày ở đâu? “Nếu

Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày ở đâu? “Nếu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày ở đâu?

“Nếu không giải quyết được các vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi được“


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn