Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn trên được trình bày theo cách nào“Thơ thiên nh

Đoạn văn trên được trình bày theo cách nào“Thơ thiên nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn trên được trình bày theo cách nào?

“Thơ thiên nhiên trong tâp “Nguc trung nhật kí” thât sự có nhiều bài rất hay. Có những phác hoạ sơ sài mà chân thật và đậm đà, càng nhìn càng thú vị, như một bức tranh thuỷ mặc cô điển. Có những cảnh lộng lẫy, sinh động như ủ tấm thảm thêu nền gâm chỉ vàng. Cũng có bài làm cho người đọc nghĩ tới những bức sơn mài thâm trầm, rộn rịp…” (Đặng Thai Mai)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài xây dựng đoạn văn trong văn bản.

Giải chi tiết:

Trong đoạn văn trên câu chủ đề là câu đầu tiên khi tác giả viết: Thơ thiên nhiên trong tâp “Ngục trung nhật kí” thât sự có nhiều bài rất hay.  Các câu sau lần lượt đưa ra cái hay, để làm rõ. Đoạn văn được viết theo lỗi diễn dịch.

Ý kiến của bạn