Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào Tác giả là ai Văn bả

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào Tác giả là ai Văn bả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Văn bản đó được viết theo thể loại nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Chiếu dời đô

Giải chi tiết:

Đoạn văn trên trích từ văn bản: Chiếu dời đô

Tác giả là: Lý Công Uẩn

Văn bản được viết theo thể loại: Chiếu

Ý kiến của bạn