Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đối tượng lao động trong nông nghiệp nước ta là :

Đối tượng lao động trong nông nghiệp nước ta là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đối tượng lao động trong nông nghiệp nước ta là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn