Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất,

Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do

          


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: p = nRT/V

Mặt khác: n = C.V

Do đó ta có: p = CRT

=> Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do nồng độ của các chất khí tăng lên.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn