Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đối với quá trình tiến hoá, giao phối không ngẫu nhiên và cá

Đối với quá trình tiến hoá, giao phối không ngẫu nhiên và cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đối với quá trình tiến hoá, giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều  làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn