Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đối với sâu bọ thì khi nhiệt độ môi t

Đối với sâu bọ thì khi nhiệt độ môi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đối với sâu bọ thì khi nhiệt độ môi trường tăng lên và còn trong giới hạn chịu đựng của chúng, thì biểu hiện xảy ra ở sâu bọ lúc này là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhiệt độ của môi trường tăng lên thì thời gian  và chu kì sống sẽ ngắn lại  

Tổng lượng nhiệt cung cấp cho sinh vật trong một ngày là một hằng số

Khi nhiệt độ cung cấp cho 1 ngày tăng lên => số lượng ngày sẽ giảm xuống => thời gian cho một chu kì sinh trưởng giảm

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn