Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đơn vị của công suất điện là J   W        Wh      kWh G

Đơn vị của công suất điện là J   W        Wh      kWh G

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đơn vị của công suất điện là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đơn vị của công suất điện là Oát (W)

Chọn B.

Ý kiến của bạn