Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đơn vị của động năng là N  J m  ms Giải chi tiếtĐơn vị

Đơn vị của động năng là N  J m  ms Giải chi tiếtĐơn vị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đơn vị của động năng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Động năng là dạng năng lượng của một  vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức : ({W_d} = dfrac{1}{2}m{v^2})

Giải chi tiết:

Đơn vị của động năng là Jun, kí hiệu J.

Chọn B.

Ý kiến của bạn