Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đơn vị đo của khối lượng là:

Đơn vị đo của khối lượng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đơn vị đo của khối lượng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

Ý kiến của bạn