Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ có chung đặc điểm

Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ có chung đặc điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ có chung đặc điểm tự nhiên nào dưới đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp)

Giải chi tiết:

Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ có điểm chung đều là mở rộng ra biển với các bãi triều thấp, phẳng do hiện tượng bồi tụ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn